תרומות

עם תחילת משבר הקורונה מרכז היזמות לב-טק של המרכז האקדמי לב קיבלה פניות ממספר עמותות שנתקלות בקשיים לספק שירות לקהלים להם הן מסייעות ביום יום. ביניהן: בעלי מוגבלויות, קשישים התמודדים עם  דמנציה, שירותי חירום, קהילות הזקוקות למזון, קהילות הזקוקות לתרופות, נוער בסיכון וכדומה. הגופים הללו עכשיו זקוקים לפתרונות טכנולוגיים וחברתיים כדי להתמודד עם המציאות החדשה.  פרוייקט TAKE ACTION של מרכז היזמות לב-טק קם במטרה לרתום את הכוחות הקיימים, סטודנטים, בוגרים וסגל מתחומי ההנדסה, מינהל עסקים וסיעוד, לפיתוח פתרונות טכנולוגיים וחברתיים לסיוע לנפגעים ממשבר הקורונה. בואו תהיו חלק מהמשימה, ותעזרו לנו לעזור לעמותות לסייע לאנשים שזקוקים להם.

לתרומות וחשבוניות מס במדינות שונות:

יש לציין בדף התרומה שהתרומה שלכם עבור TAKE ACTION

Israel 
Israel Friends of the Jerusalem

College of Technology – Lev Academic Center
21 Havaad Haleumi, P.O.B. 16031
Jerusalem 91160, Israel
Tel: 972-2-6751269 Fax: 972-2-6751269
Email: development@jct.ac.il

Click here to donate online.

United Kingdom
Jerusalem College of Technology UK
Gallery House
28 Arcadia Avenue
London N3 2TN
Tel: (203) 889 5678 Fax: (208) 349 5110
Email: jctuk@jctuk.org

Click here to donate online

USA
American Friends of JCT
PO Box 1703,
New York, NY 10150, USA
Tel: (212) 563-5620 Fax: (212) 563-5623
Email: office@friendsofjct.org

Click here to donate online.

Canada
Canadian Friends of JCT
4600 Bathurst Street, 4th floor Library
Toronto, Ontario, Canada

M2R 3V2
Tel: (416) 787-7565 Fax: (416) 787-8457
Email: office@cfjct.org

Click here to donate online.